POWEX IT DIN DIGITALA LÖSNING

Alla företag måste kunna göra affärer kostnadseffektivt och smidigt. Och en förutsättning är att digitala / IT verktyg fungerar tillfredsställande samt inte belastar. POWEX IT-HELPDESK är er partner och har lösningar för tjänster, komponenter och applikationer inom dator- / IT-verktyg. Vi ger dig stöd och hjälp när IT miljön inte fungerar korrekt. Vi hjälper dig att välja rätt applikation i rätt miljö för bästa kostnader och mest effektiva resultat. POWEX IT-HELPDESK hantera er kontor och IT-miljöer på ett säkert och professionellt sätt, så ni kan fokusera på huvuduppgifterna.

DIGITAL ARBETSPLATS

Er trygghet att allt skall fungera och ni kan koncentrera er på er kärnverksamhet, Endast ett nummer att ringa, Säkerhets tjänster, Hantering av användare, Enhets Hantering & Polices och procedurer, 24*7 Hjälp och reparation, Användare utbildning och användare hjälp. POWEX IT ger er det stöd och hjälp när eran IT Miljö behöver uppgraderas och utvecklas.

Ta reda på mer

DIGITAL MARKNADSFÖRING

POWEX designar er exponering i det digitala skyltfönstret. Vi ger ditt företag det stöd så att dina kunder finner och väljer just ert företag. Sökning på nätet optimeras så ni alltid finns som ett val. Utformning av er Företagssida för att få det bästa attraktionsvärdet , och lockar kunden. De bästa funktioner som får kunden och er att uppleva enkelhet men alltid bäst funktionalitet. Högst kvalitet och professionalitet.

Ta reda på mer

MS 365 BUSINESS

I Microsoft 365 sammanförs den högklassiga produktiviteten i Office 365 med enkel enhetshantering och säkerhet så att människor och information kan kopplas samman på ett nytt, intelligent sätt.

Ta reda på mer

POWEX IT BETRODD AV FÖRETAG ÖVER HELA VÄRDEN

Vi är etablerade i Sverige , USA , Japan och Filippinerna

Kontakta oss nu