IT SÄKERHET & DIGITAL ARBTSPLATS

Genom att blanda toppmodern teknik med äkta mänsklig intuition ger den betrodda, kontrollerade SOC/NOC från POWEX exakta, praktiska råd för att skydda dina data. Vår IT-tjänster är idealiskt skräddarsydd för organisationer som vill ha en heltäckande förståelse för vad som händer inom deras nätverk, både på plats och i molnet, för att kunna svara på potentiella hot direkt.

IT LEDARSKAP

POWEX har mycket stark process efterlevnad, fokuserar på resultat och upprätthåller vårt engagemang för att se till att projektets leveranser uppnås. Vi har ofta arbetat i mycket krävande och instabila miljöer men bibehållit fokus under alla omständigheter.

E2E INTEGRERAD AFFÄRSDATA 

Business Integration Suite accelererar ditt företag genom att sammankoppla dina IT-system på ett intelligent sätt och integrera din teknik med dina partners, kunder och leverantörer. BIS är den centrala integrationsplattformen för hela ditt ekosystem.