Moln- och virtualiseringsspecialist

Vi arbetar med molntjänster och IT-säkerhet. Som specialist inom området moln- och virtualisering arbetar vi med design, installation, konfigurering, administration och felsökning av företags server- och molntjänster.

Idag behöver en modern IT-tekniker både kunna skapa virtuella nätverk i ”molnet” och sätta upp fysiska nätverk med kablar och annan hårdvara.

Som moln- och virtualiseringsspecialist arbeta vi med att bygga kostnadseffektiva och smarta IT-miljöer. I praktiken handlar det om att skapa en säker och fungerande IT-infrastruktur för företaget. En IT-infrastruktur utgör allt ifrån var servrar är placerade, hur servrarna är konfigurerade, backup, underhåll, åtkomst, rättigheter, administration av funktioner/roller.

Vi bygger ett driftsäkert infrastrukturnät i Windows Server. Vi har kunskaper i nätverksarkitektur, olika säkerhetsaspekter samt fördjupade kunskaper i installation, konfigurering och administration.

Virtualisering är den bakomliggande tekniken som gör att man kan dela fysisk serverkapacitet mellan olika ”virtuella instanser” av servrarna. här ingår det att designa, driftsätta, konfigurera och administrera Hyper-V och VMware med administrationsverktyg och PowerShell. Samt fokus på de två största molnplattformarna: Microsoft Azure och Amazon AWS.

Säkerhet inom IT är en stor och viktig del som löper som en röd tråd genom hela vårt arbet.

 

·        Windows Server,

·        Active Directory

·        Servervirtualisering

·             IT Service Management och ITIL,

·        Introduktion till molnplattformar,

·        Microsoft Azure,

·        Amazon AWS,