ROBOT OCH AUTOMATIONSPROGRAMMERARE

Samarbete mellan människa och robot driver en tillverkningsrevolution. Idag är automatiserade system en vardag inom branscher där det förut inte var tänkbart. Detta gäller inte bara tillverkningsindustri och logistik utan också vård, omsorg och sociala funktioner kommer att automatiseras. Framtiden är redan här. Som robot och automationsprogrammerare har Powex övergripande kunskap om olika programmeringsspråk inom automation. Vi konstruerar, diagnostiserar och åtgärdar felkoder, samt avgör vilken automationslösning som är bäst lämpad till en applikation.

Kontakta oss för vidare diskussion