POWEX IT HELPDESK AB 

Genom att blanda toppmodern teknik och kompetenser med äkta mänsklig intuition ger den betrodda, kontrollerade SOC/NOC från POWEX IT HELPDESK exakta, praktiska råd för att skydda dina data.

Våra IT-tjänster är idealiskt skräddarsydd för organisationer som vill ha en heltäckande förståelse för vad som händer inom deras nätverk, både på plats och i molnet, för att kunna svara på potentiella hot direkt.

POWEX IT ÄR STOLTA ATT KUNNA ERBJUDA EN GENOMLYSNING / AUDIT AV ER IT / AFFÄRSSYSTEM MILJÖ. Inklusive Säkerhets principer, Standarder, riktlinjer och arbetsförfaranden. Dessa är fundamentet som utgör grunden för er organisationsinformations säkerhet.

Vi går igenom :

• Säkerhet och riskhantering

• Programvara, Licenser och hårdvarors säkerhet

• Säkerhetsarkitektur och teknik

• Kommunikation och nätverks säkerhet

• Identitets- och åtkomst hantering (IAM)

• Säkerhetsbedömning och testning

• Säkerhetsoperationer

• Säkerhet för mjukvaruutveckling

• Affärs processer

POWEX IT HELPDESK Kartlägger arbetet i en organisations cybersäkerhetsteam för både Operativa och affärs mål. Vi Kartlägger KRAV och Aktuell status, göra Gapanalys och Riskbedömning för att lägga fram Förslag på åtgärdsplan. Denna genomlysning ger Ledningsgruppen och därefter informations säkerhetschefer CISM kritiska och avgörande råd inför inriktning när man bygger ut sina säkerhetsprogram.

POWEX IT HELPDESK har den erfarenhet som behövs för att få IT verksamheter att bli så pass säker och fungera optimalt , vilket ger bäst värde för den investering som görs.


Med mer än 20 år som ledare inom ICT (Informations- och kommunikationsteknologi) över hela världen, har Christer (POWEX IT HELPDESK grundare) utvecklat en gedigen insikt och erfarenhet inom lT Infrastrukturer och IT Säkerhet. Med mycket stark process efterlevnad, fokuserar på resultat och upprätthållande av sitt engagemang lyckades han säkerställa Medelstora och Stora Företags IT verksamheter så deras verksamhet kunde upprätthållas på ett fullgott sätt. Han jobbade ofta i mycket krävande miljöer och instabila länder över hela värden, men behållit sitt fokus under alla lokala svårigheter. Han har visade exceptionell uthållighet under alla sina uppdrag. Han är mycket detaljerad i att hantera sina uppdrag. Christer lyckade att få mycket komplexa IT projekt på rätt spår både tekniskt och ekonomiskt och med kundernas förtroende till högsta betyg vid flera tillfällen. Han visar alltid stor professionalism, tålamod och uthållighet. Han har stor kunskap och erfarenhet av projekt leveranser. Han har lång erfarenhet av kund hantering, personalledning, underleverantörs ledning, personalutveckling. Christer är en ledare och coach som fokuserar på individer var för sig såväl som det övergripande laget. Hans mål är alltid att få ett uppdrag gjort på ett optimalt sätt.

Med denna gedigna och Unika erfarenhet så beslutade Christer att 2016 etablera POWEX IT HELPDESK för att fortsätta leverera högkvalitativa tjänster inom IT Infrastrukturer och IT säkerhet. Sen dess så har POWEX IT HELPDESK, etablera många IT Infrastruktur och IT Säkerhets Projekt för ett flertal Stora & medelstora företag både i Asien och Europa, alla med en exceptionell kund nöjdhet.

POWEX IT HELPDESK Kartlägger arbetet i en organisations cybersäkerhetsteam för både Operativa och affärs mål. Vi Kartlägger KRAV och Aktuell status, göra Gapanalys och Riskbedömning för att lägga fram Förslag på åtgärdsplan. Denna genomlysning ger Ledningsgruppen och därefter informations säkerhetschefer CISM kritiska och avgörande råd inför inriktning när man bygger ut sina säkerhetsprogram.

POWEX IT HELPDESK har den erfarenhet som behövs för att få IT verksamheter att bli så pass säker och fungera optimalt , vilket ger bäst värde för den investering som görs.

POWEX IT expandera och har idag marknaders bäst kompetenser inom IT Säkerhet och Infrastrukturer.


Några Från Vårt Team 

Senior Lösnings Arkitekt 

Ryan

Om Mig 

Informationsteknikkonsult & Teknisk projektledare En dynamisk, visionär och resultatdriven IT-företagsledare och teknologilösningsarkitekt med över 11 års omfattande IT-ledningserfarenhet med fokus på IT-affärer, teknikkonsult, infrastrukturlösningar, IT-risk och efterlevnad, cybersäkerhet, IT-tjänstehanteringsteknologi, delad och hanterad tjänstebranscher. Erfarenhet av att hantera och leda människor. Har en stor exponering inom molnplattformsteknik. Skicklig på datacenter, implementering, driftsättning och administration. Erfarenhet av att hantera projekt och leda processfas. Förmåga att hantera kundernas förväntningar och kundnöjdhet. Duktig på problemlösning och kan hjälpa till att uppmuntra teamarbete och tillväxt. Skicklig på att hantera konfidentiell och/eller känslig information.

Senior Lösning Arkitekt

Ric

Om mig 

Teknisk projektledare, IT-konsult, lösningsarkitekt och teknisk teamledare. IT-säkerhetsarkitekt /Identity & Access Management. En erfaren mjukvaruingenjör och applikationsarkitekt med passion för lärande och mer än nitton (19) års omfattande erfarenhet av informationsteknologi, mestadels med Microsofts teknologistacken. Har lång erfarenhet av alla faser av mjukvaruutvecklingscykeln och leder olika team av IT-proffs för att bygga effektiva, skalbara, feltoleranta och distribuerade applikationer i företagsklass. Har känd förmåga att översätta komplex information för universell förståelse, mycket anpassningsbar till alla affärskrav, skicklig med modern webbteknologi och molnplattformar. Arbetade på en mängd olika företag över olika stadier av företagsstegen, vilket förde mig till ett stadium där jag kunde erbjuda allt-i-ett komplexa applikationsprojekt. Kompletterade min yrkeserfarenhet med utmärkt kommunikation, detaljdriven, resultatfokuserad och djup analytisk förmåga. Följer principerna för Software Craftsmanship, Clean Code, SOLID och Agile, som anser att mjukvara kontinuerligt bör tillföra värde till verksamheten med inneboende kvalitet som gör att den kan utvecklas tillsammans med verksamhetens förändrade behov.


Senior Software Engineer

Efren

Om mig 

Mycket skicklig och motiverad senior mjukvaruingenjör med över 12 års erfarenhet av en mängd verktyg och tekniker som skapar innovativa mjukvaruprodukter som förbättrar företagens produktivitet. Effektiv kommunikatör och skicklig på att arbeta inom en grupp av olika individer i tvärfunktionella team i en deadline-driven miljö. Levererade lösningar med 100 % i tid, detaljorienterade och engagerade i överlägsen teknisk support. Med en gedigen erfarenhet av alla aspekter av mjukvaruutvecklingslivscykeln.