POWEX IT HELPDESK DRIFT OCH UNDERHÅLL AV ERAN IT MILJÖ OCH TJÄNSTER

När POWEX IT är ansvarig för drift och underhålla av eran IT infrastruktur och tjänster , så möjliggör det att ni är trygga att allt skall fungera och kan koncentrera er på eran kärnverksamhet

 • Säkerhets tjänster

 • Hantering av användare

 • Enhets Hantering & Polices och procedurer

 • 24*7 Hjälp och reparation

 • Användare utbildning och användare hjälp

 • POWEX IT ger er det stöd och hjälp som ni behöver när det inte fungera som det ska

 • POWEX IT erat stöd när eran IT Miljö behöver uppgraderas och utveckla

 • POWEX IT ger er en SÄKER miljö som alltid följer de standards och reglementen kräver

Learn More 

 

POWEX IT LEVERERAR: MICROSOFT 365 BUSINESS

En lösning som är utformad för din verksamhet

 • Uppnå mer tillsammans

 • Överallt där det är viktigt

 • Alltid på säkerhet

 • Förenklad för företag

Learn More

POWEX IT ARBETSPLATS

POWEX IT ARBETSPLATS får varje medarbetare en Windows eller Mac dator och Office 365 samt mobiltelefon med abonnemang och datatrafik. Tjänsten ger användaren enkelhet, ökad produktivitet, mobilitet och trygghet. Du kan utföra ditt arbete, vart du än är och på vilken enhet som helst.

 • Ett Fast ABONNEMANG

 • Hantera dina tjänster på samma ställe

 • Mobilt och enkelt för användarna

 • Endast ett nummer att ringa för ALL 24/7 support, inklusive abonnemangs ärenden

 • Alltid senaste uppdateringar

Learn More 

 

Många företag kämpar med utmaningarna inom dator och IT användandet.

 • Ett företag med 30 användare spendera i genomsnitt 33h per månad med IT administration 

 • Brist på kunskap om vad som krävs för att utföra arbetet

 • Om det inte fungerar skyller leverantören på programvaruleverantören och vice versa.

 • Alltför många telefonnummer

 • Långa driftstopp i affärer på grund av datorproblem

Alla företag måste kunna göra affärer på ett kostnadseffektivt och smidigt sätt.
Vi är din partner och ger dig vår kompetens inom området.

 • POWEX IT-HELPDESK:

  • Har lösningar för

   • tjänster,

   • komponenter

   • och applikationer inom dator- / IT-verktyg.

  • Gör att du kan koncentrera dig på ditt företags huvudsyssla

  • Ger dig stöd och hjälp när IT miljön inte fungerar korrekt

  • Hjälper dig att välja rätt applikation i rätt miljö för bästa kostnader och mest effektiva resultat

  • Har alla applikationer till samma priser som om de köps direkt från leverantörer

  • Har expertis när du behöver uppgradera och utveckla din IT-miljö

  • Vet hur man bygger datorstöd för att verkligen hjälpa till i stället för att hindra.

Använda POWEX IT-HELPDESK att hantera kontor och IT-miljöer på ett säkert och professionellt sätt, så ni kan fokusera på huvuduppgifterna

Här är de vanligaste orsakerna till att använda sig av it-outsourcing:

 • Fokusera på kärnverksamhet

 • Kostnadsreduktion

 • Tillgång till resurser

Kontakta oss

för Mera info

Klicka här