AGIL PROJEKTLEDNING

Powex är experter och:

• arbetar med förstudier, kravarbete, riskanalys samt planera agila projekt

• planerar, leder och dokumenterar agila projekt

• hanterar projektbudget, lönsamhetskalkyler och redovisningar av dessa för projektets intressenter

• arbetar med offerter och beställningar samt kravställning på leverantörer i projekt

• tillämpar lämpliga agila metoder, processer, verktyg utifrån olika projekts förutsättningar och behov

• driver bestående förändrings- och utvecklingsarbete genom agil projektledning

• med en affärsmässig grund leda projektets framdrift och fatta beslut alternativt sammanställa beslut

• leda personer, grupper och team i i projekt- och förändringsarbete


Några av våra roller är:

• agil projektledare

• projektledare, it, programvaruutveckling

• projektledare, it, systemutveckling

• projektledare, it, kundprojekt

• agil coach

• agil teamledare