AGIL PROJEKTLEDNING

Anlita POWEX som Agil Projektledare inom IT-, system-, program-, applikations- eller webbutveckling.
Vi andvänder agila metoder som t.ex. Scrum, Kanban, LESS

POWEX är experter och:

• Arbetar med förstudier, kravarbete, riskanalys samt planera agila projekt

• Planerar, leder och dokumenterar agila projekt

• Hanterar projektbudget, lönsamhetskalkyler och redovisningar av dessa för projektets intressenter

• Arbetar med offerter och beställningar samt kravställning på leverantörer i projekt

• Tillämpar lämpliga agila metoder, processer, verktyg utifrån olika projekts förutsättningar och behov

• Driver bestående förändrings- och utvecklingsarbete genom agil projektledning

• Med en affärsmässig grund leda projektets framdrift och fatta beslut alternativt sammanställa beslut

• Leda personer, grupper och team i i projekt- och förändringsarbete


Några av våra roller är:
• Agil projektledare
• Projektledare, IT, programvaruutveckling
• Projektledare, IT, systemutveckling
• Projektledare, IT, Kundprojekt
• Agil coach
• Agil teamledare
• Förändringsledare

POWEX ÄR EXPERTER INOM

Affärs- och projektekonomi

Syfte är att leverera tjänster & kunskap om affärsekonomi för att skapa förutsättningar för att driva Agila projekt utifrån givna budgetramar och effektmål. Det innefattar övergripande budget- och prognosarbete samt resultatredovisning och lönsamhetskalkylering. Projektspecifikt fokuseras på projektekonomi och rapportering samt att arbeta med offerter och hantera målsättning, KPI:er och uppföljning av dessa.

Förändrings-ledning

Syfte är att leverera förändrings arbete och ledning av förändringsarbete. Med grunder i team- och grupputveckling samt kommunikation hanteras sedan ledarskapsmodeller, begreppet motivation och hur man kan arbeta med innovation för att få förändring att hända. Även bestående resultat från ett agilt projekt vid överlämning från projektfas till förvaltning hanteras.

Affärsmannaskap &
Agil affärsjuridik

syfte är att leverera fördjupad affärsverksamhet, affärs- och verksamhetsutveckling. Genom att beröra organisatoriska grunder, entreprenöriellt tänkande och Lean i kombination med att förstå kund och verksamhetsnytta byggs en grund för att i det agila projektledandet också tänka ständigt optimerad leverans och bestående effekter.

Samt se till att jobba med juridiska ramar som omger den agila projektledarens arbete. Förutom avtals- och kontraktsrätt berörs offertarbete, licenshantering, arbetsrätt, marknadsrätt och GDPR.