Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner.

 Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister.

Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område

POWEX IT-HELPDESK

Är experter inom ”Carrier-Telekom klassad” IT Säkerhet

Våra Informations säkerhetstekniker har djup tekniska och ledande kunskaper och erfarenhet för att effektivt utforma, konstruera och hantera den övergripande säkerheten i organisationen enligt  ISO2001/2. 

Vi täcker brett spektrum av ämnen och säkerställer dess relevans inom alla discipliner inom informationssäkerhet.

Och är bla. kompetent inom :

-IT Juridik

-Cisco CCNA

-Linux /Windows Hardening

-IPS/ID

-IT-säkerhetsstyrning och informationssäkerhet

-Kravhantering och projektledning

-Molnsäkerhet

-Nätverkssäkerhet

-Penetrationstestning av nätverk

-Programmering

-Virtuella system


Vissa företag har utmaningar / situationer som:

• Många separat lösningar som jobbar dåligt tillsammans

• Manuella processer som tar tid och resursers

• Verktyg blir för små / ohanterliga vartefter behov växer och förändras

• Samma information på flera ställen , dubbelarbeten

• Dåliga beslutsunderlag

• Säkerheten äventyras

• Kommunikation fallerar

• IT teknik är inget som är fokus

• Ingen överblick med risker för högre kostnader än nödvändigt

Risker 

Det är främst små och medelstor förtag som inte har it som huvudsyssla, som har de största riskerna, eftersom dessa användare inte har kunskap eller strategi för it säkerhet.

Sammarbete

Medarbetare spenderar mycket mer tid tillsammans i formella och informella möten, telefonsamtal och ad hoc-interaktioner än de har gjort under de senaste 20 åren. Många av dessa personer är också mobila. De kanske reser i arbetet, jobbar hemifrån eller jobbar på andra platser, men de måste ha tillgång till företagsnätverk och den information de innehåller.

Arbetsplatsen 

Så små och medelstora företag står inför en dynamisk arbetsplats där de behöver säkerställa att deras anställda har verktygen som krävs för att effektivisera samarbetet, stödja sina medarbetare på distans och skydda sin verksamhet från interna och externa hot.

POWEX IT är stolta att kunna Erbjuda En affärskonsekvensbedömning eller BIA Vilket är en genomnomlysning / Audit av er IT / Affärssystem miljö.

 Inklusive Säkerhets principer, Standarder, riktlinjer och arbetsförfaranden. Dessa är fundamentet som utgör grunden för er organisations informations säkerhet. 

Vi kommer att gå igenom :

• Säkerhet och riskhantering

• Programvara, Licenser och hårdvarors säkerhet

• Säkerhetsarkitektur och teknik

• Kommunikation och nätverkssäkerhet

• Identitets- och åtkomsthantering (IAM)

• Säkerhetsbedömning och testning

• Säkerhetsoperationer

• Säkerhet för mjukvaruutveckling

• Affärs processer

NI FÅR EN GENOMGRIPANDE RAPPORT INOM DESSA ( APPLICERBARA) OMRÅDEN:

• Som påvisar nuvarande status & risker.

• samt ger förslag på åtgärder för att ni skall få en säkrare och effektivare verksamhet. 

Varför gör vi detta: 

Powex finner att många företag kanske inte har erfarenhet och kunskaper inom it området, och vill förmedla insikt och kunskap. Samtidigt genom att göra detta så får vi chansen att visa vad Powex kan erbjuda er som partner samt hur en väldefinierad strategi kan gynna er verksamhet och bli ett mervärde och en lönsam investering