DRIFT & UNDERHÅLL / IT-AVDELNING OPTIMERAD TJÄNST FÖR SMÅ & MEDELSTORA FÖRETAGS EGEN

lEn komplett IT-avdelning anpassad efter små och medelstora företagsbehov av moderna och smarta IT-lösningar. Istället för en anställd tekniker så får ni tillgång till ett helt team, till minder än hälften av kostnaden.

 

Serviceavtal för en tryggare IT-miljö

Med ett IT-Serviceavtal får du mer än IT-support. Vid uppstart kommer vi till din arbetsplats och går igenom hela IT-miljön och skräddarsyr lösningar utifrån dina specifika behov.

Som kund får du hjälp av våra kompetenta tekniker med allt från vanliga användarfrågor, felsökning och felavhjälpning till installation och konfiguration. Förutom snabba inställelsetider erbjuder vi personlig service där vi har full koll på just din IT-miljö.

Vi jobbar proaktivt genom löpande säkerhetskontroller och övervakar hela din IT-miljö så att eventuella fel kan åtgärdas innan det skapar problem. Dessutom gör

vi en gång om året en grundlig undersökning för att säkerställa att din miljö alltid är uppdaterad, säker och tillgänglig.

 

Öka produktiviteten

Med POWEX färdigpaketerade helhetslösningar för migrering och införande är ni snabbt på banan med Office 365 eller Microsoft 365. Vi hjälper er med allt från flytt av e-post, installation av Officepaketet, migrering till Sharepoint, till utbildningar och löpande användar- support, allt för att lägga grunden till ökad produktivitet i företaget.

  

Säkra och smarta IT-lösningar

Våra nätverksspecialister erbjuder lösningar för modern infrastruktur och genom att kombinera externa molntjänster såsom Office 365 med hostade och lokala servrar, sparar ni pengar samtidigt som ni får en bättre funktionalitet.

  

Strategisk IT och kompetent ledningsstöd

POWEX erbjuder strategisk styrning av den interna IT-miljön samt ett kompetent stöd och bollplank till ledningen. Vi hjälper er till bästa och säkraste lösningen för just ert företag.

 

Bland annat, Detta avtalas i IT-Serviceavtalet

• Servicedesk – Support på befintlig IT-miljö med tilläggstjänster. Användarsupport med fjärrstyrning eller vid behov, support på plats. Felsökning och åt- gärdande av fel i IT-miljön som ingår i IT-serviceavtalet. Dialog med tredjepartsleverantörer.

• Drift och underhåll – Övervakning dygnet runt med hjälp av installerade agenter. Larm och åtgärdande av fel. Realtidsinventering på hård- och mjukvara. Auto- matiserade omstarter på servertjänster. Installation

av säkerhetsuppdateringar på servrar och klienter. Programuppdateringar. Löpande servicekontroller (frekvens beroende av avtalsnivå.

• Säkerhet – Översyn av säkerhetshantering inom befintlig IT-miljö.

• Office & Microsoft 365 – Administration och licenshantering.

  

Hårdvara

Självklart hjälper vi er med inköp av företagets hårdvara. Vi installerar överenskomna program på användarens enheter och hjälper dem igång

 

Uppstartsprojekt – Inventering av samtliga användare, enheter och licenser i IT-miljön. Installation av agenter samt ev antivirus, spamfilter. Uppsättning av övervakning och larm. Överlämning från tidigare IT-leverantör. Insamling och översyn av dokumentation allt enligt överenskomna förutsättningar för er IT-miljö.

Strategisk IT – IT-plan med nuläge, behov, datorpolicy och lösningsförslag.

• Uppstartstjänster – Nya användare, installation och konfiguration av datorer mobila enheter, och nätverksutrustning.

• IT-projekt

– Nya lösningar och IT-system.

– Installation serverlösning, migrering av molnplattform och migrering till ny e-postlösning.

– Uppsättning, konfigurering och införande av nya lösningar i Sharepoint.

– Uppsättning, konfigurering och införande av videokonferens.

• Utbildningar och Konsultation – Office 365, Microsoft 365 och Teams.


Vill du veta mer?

Kontakta din säljare eller företagskundtjänst på 010-1023973 / [email protected] för mer information.

Du kan också besöka www.powexithelpdesk.se