Dagligen sker en stor mängd cyberattacker riktade mot företag och samhällsviktiga funktioner. Den snabba tillväxten av molntjänster, mobilitet och en ökning av attacker riktade mot privat och offentlig verksamhet kräver allt fler IT-säkerhetsspecialister. Alla verksamheter är idag mer eller mindre beroende av att ha tillgång till kompetens inom detta område.

POWEX IT-HELPDESK
Är experter inom
”Carrier-Telekom klassad”
IT Säkerhet

Vissa företag har utmaningar / situationer som:
• Många separat lösningar som jobbar dåligt tillsammans
• Manuella processer som tar tid och resursers
• Verktyg blir för små / ohanterliga vartefter behov växer och förändras
• Samma information på flera ställen , dubbelarbeten
• Dåliga beslutsunderlag
• Säkerheten äventyras
• Kommunikation fallerar
• IT teknik är inget som är fokus
• Ingen överblick med risker för högre kostnader än nödvändigt

Det är främst Små och medelstor förtag som inte har IT som huvudsyssla, som har de största riskerna, eftersom dessa användare inte har kunskap eller strategi för IT säkerhet.

Ett scenario som visar på de utmaningar som vi har fått höra från många kunder och genom publicerad forskning.

Medarbetare spenderar mycket mer tid tillsammans i formella och informella möten, telefonsamtal och ad hoc-interaktioner än de har gjort under de senaste 20 åren. Många av dessa personer är också mobila. De kanske reser i arbetet, jobbar hemifrån eller jobbar på andra platser, men de måste ha tillgång till företagsnätverk och den information de innehåller.

Även om det är olyckligt, känner bedrägliga aktörer till att småföretag sannolikt har IT-infrastrukturer med undermåligt försvar som gör dem till ett mål för cyberattacker, vilket kan komma i form av utpressningstrojaner, virus, eller direkta hackerattacker mot nätverket. 71 procent av alla cyberattacker riktar in sig på småföretag med färre än 100 användare.

Så små och medelstora företag står inför en dynamisk arbetsplats där de behöver säkerställa att deras anställda har verktygen som krävs för att effektivisera samarbetet, stödja sina medarbetare på distans och skydda sin verksamhet från interna och externa hot.

Det låter som en kostsam historia, men det behöver det inte alls vara.
Vi förstår att du har begränsade resurser – dina anställda har många bollar i luften och är alltid på språng.
Du måste kunna driva och expandera företaget, oavsett plats, utan avbrott och utan säkerhetsproblem.

Vi vill hjälpa dig och ditt team att arbeta bättre tillsammans, vara mer produktiva när det gäller mobila lösningar, och i en säker miljö så att du kan fokusera på saker som spelar roll och inte komplicerade IT-ärenden.

POWEX IT är stolta att kunna Erbjuda En genomlysning / Audit av er IT / Affärssystem miljö. Inklusive Säkerhets principer, Standarder, riktlinjer och arbetsförfaranden. Dessa är fundamentet som utgör grunden för er organisations informations säkerhet.

Vi kommer att gå igenom :
• Säkerhet och riskhantering
• Programvara, Licenser och hårdvarors säkerhet
• Säkerhetsarkitektur och teknik
• Kommunikation och nätverkssäkerhet
• Identitets- och åtkomsthantering (IAM)
• Säkerhetsbedömning och testning
• Säkerhetsoperationer
• Säkerhet för mjukvaruutveckling
• Affärs processer

POWEX IT HELPDESK är IT- Experter, med mer än 40 års bransch erfarenhet, som jobbar med våra Kunders företag och verksamhet som utgångspunkt. Vi jobbar med ISO27001 , GDRP & CISSP ( Certifierad Information Systems Security Professional) , som är global standarder av informationssäkerhet samt kontroll ramverk.

Ni får en Genomgripande rapport inom dessa ( applicerbara) områden:

• Som påvisar nuvarande Status & Risker.

• Samt ger förslag på åtgärder för att ni skall få en säkrare och effektivare verksamhet.


VARFÖR GÖR VI DETTA:

POWEX finner att många företag kanske inte har erfarenhet och kunskaper inom IT området, Och vill förmedla insikt och kunskap. Samtidigt genom att göra detta så får vi chansen att visa vad POWEX kan erbjuda er som partner samt hur en väldefinierad strategi kan gynna er verksamhet och bli ett mervärde och en lönsam investering.