Försäljning

Omvandla relationer till intäkter

Gå ett steg längre än vanligt säljstöd med Dynamics 365 Sales, så att du får bättre förståelse för kundernas behov, kan kommunicera effektivare och vinna fler affärer.

[doc id=2480]

Kundservice

Bygg starka kundrelationer

Skapa samhörighet med varumärket och kundlojalitet med Dynamics 365 Customer Service. Ge dina team bättre förutsättningar med effektivare data och enhetlig teknik som gör att de kan leverera smidiga, personanpassade upplevelser.

Kundsupport i fält

https://youtu.be/JG1JAbwWAwU[doc id=2474]