https://youtube.com/watch?v=yGN5tcNf-nY%3Frel%3D0

Utforska funktionerna i
Dynamics 365 Field Service

Schemalägg resurser på ett smart sätt

Skicka rätt tekniker vid rätt tidpunkt med rätt erfarenhet med hjälp av AI-baserade schemaläggningsrekommendationer och manuell, halvautomatisk eller helautomatisk schemaläggning.

Gör det smidigare att prioritera besök och skicka ut tekniker genom att kombinera Field Service med Dynamics 365 Customer Service till ett enhetligt arbetsflöde samtidigt som du sänker driftskostnaderna.

Hantera resurstilldelningar bättre genom att använda en schemaläggningstavla med dra och släpp och en interaktiv karta så att du kan schemalägga de tekniker som befinner sig närmast och är tillgängliga.

Optimera teknikerresurser med automatisk schemaläggning som minimerar restiden och maximerar resursutnyttjandet, samtidigt som du kan anpassa arbetet efter förseningar, avbokningar och brådskande arbete.

Hantera tillgångshistorik effektivare så att teknikerna hålls uppdaterade eller anslut till Dynamics 365 Finance och Dynamics 365 Supply Chain Management om du vill synkronisera data ända till fordonsnivå.

Åtgärda problemen

Ge tekniker sammanhangsberoende hjälp genom att använda Dynamics 365 Guides och andra verktyg som bygger på mixad verklighet. De kan då få omfattande hjälp steg för steg när de utför underhåll hos kunderna.

Förse nya tekniker med expertkunskaper genom samtal via Dynamics 365 Remote Assist, så att de kan få hjälp av mer erfarna tekniker i realtid.

Fortsätt att spåra all serviceaktivitet även när du är offline, till exempel få tillgång till arbetsorder, kunddata och tillgångsinformation.

Ge tekniker på fältet möjligheten att hantera arbetsorder och mötesscheman, få åtkomst till vägbeskrivningar och kunddata samt hämta ta foton och videoklipp och göra röstanteckningar med mobilappen.

Ta robotar till hjälp med att hitta kund- och produktinformation genom att använda Dynamics 365 Guides ute på fältet.

Leverera service proaktivt

Gör färre servicebesök genom att identifiera och lösa problemen på distans innan de ens uppstår med hjälp IoT-fjärrsensorer.

Omvandla din verksamheten från ett kostnadsställe till en vinstskapande resultatenhet. Gå från en modell med schemalagd service till att ge prediktivt underhåll i rätt tid genom signaler från IoT-data.

Få en helhetsbild av kundtillgångarna och definiera serviceavtal så att du kan uppfylla och överträffa förväntningarna.

Ge förebyggande service som ökar kundnöjdheten samtidigt som du kan kommunicera proaktivt med kunderna genom automatiserade röst- och textpåminnelser.

Skaffa kundinsikter genom att automatiskt skicka personanpassade undersökningar efter fältservicebesök genom att använda Microsoft Power Automate.