Alltid rätt bemanning
Att hyra personal är en smart och kostnadseffektiv lösning på ett tillfälligt bemanningsbehov, med kortare eller längre varaktighet, eller när du behöver en tillfällig lättnad. POWEX tar arbetsgivaransvar i både upp-och ned-gång POWEX kan hjälpa dig att hålla nere fasta kostnader, upprätthålla driften och kvalitén på arbetet.
Handlingsfrihet/ekonomiska fördelar
Genom att ha lägre grundläggande bemanning och istället anställa personal från POWEX när arbetsbördan ökar kan du sänka de fasta kostnaderna.
Snabba lösningar
Vi har en omfattande kandidatbank som täcker många affärsområden. Genom att ha aktiv dialog med våra kandidater kan rätt person plockas upp så fort ett bemanningsbehov uppstår. Vi sköter det praktiska och ni betalar bara för effektiva arbetstider.
Enklare att hantera personal
Du ordnar uppgifterna och vi tar ansvar för personalen!
Vi tar hand om rekrytering, personalansvar, löner, semesterersättning, sjuklön, kompetensutveckling, försäkring.
Allt du behöver göra är att ge  introduktion till arbetsuppgifter, daglig vägledning och uppföljning av arbetet

IT Services:

 • Network Technician
 • Database administrator
 • PC Technician
 • Operation Technician
 • IT production
 • MEMS operator
 • Server Technician
 • IT Manager
 • Helpdesk Technician
 • System Architect
 • IT Administrator
 • System Developer
 • IT Support 
 • Test Manager
 • Method Developer 
 • Network administrators
 • Web Designer  

Engineering and Technology Consultants:

 • CAD  Engineer
 • Electrical Engineer
 • Programmers
 • Solution Architect
 • Integration
 • Electronics Engineer
 • Project Engineer
 • Research Engineer
 • Project manager
 • Quality Controller
 • Service Engineer
 • Test Engineer
 •  Process Engineer
 •  Development Engineer 

POWEX arbetar med KATTIS